Hızlı Okuma Eğitmenliği
Anlayarak hızlı okuma ve öğrenme teknikleri konusunda eğitmen olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen kişilere yönelik olarak tasarlanmış olan bu programın amacı, kişilere anlayarak hızlı okuma ve öğrenme teknikleri konusunda özel bilgi ve becerileri kazandırmak, kurumlarda iç eğitmen kadrosu yaratmak, mevcut durumda eğitmenlik yapan kişilerin bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır.Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve aktif bir şekilde kullanılması çağdaş uygarlığa ayak uydurmanın yanı sıra, günlük hayatın kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem arz eder. Günlük hayat içinde karşısına çıkan uyarıları okuyup anlamayan insanlar için hayat hiç de göründüğü kadar kolay değildir. Günlük haberleri okuyup bunlardan faydalanmak, Onaylanması gereken evrakları, sözleşmeler üzerinde bulunan açıklamaları kavram
Hızlı Okuma Eğitmenlik Eğitimi
Anlayarak hızlı okuma ve öğrenme teknikleri konusunda eğitmen olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen kişilere yönelik olarak tasarlanmış olan bu programın amacı, kişilere anlayarak hızlı okuma ve öğrenme teknikleri konusunda özel bilgi ve becerileri kazandırmak, kurumlarda iç eğitmen kadrosu yaratmak, mevcut durumda eğitmenlik yapan kişilerin bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve aktif bir şekilde kullanılması çağdaş uygarlığa ayak uydurmanın yanı sıra, günlük hayatın kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem arz eder. Günlük hayat içinde karşısına çıkan uyarıları okuyup anlamayan insanlar için hayat hiç de göründüğü kadar kolay değildir. Günlük haberleri okuyup bunlardan faydalanmak, Onaylanması gereken evrakları, sözleşmeler üzerinde bulunan açıklamaları kavr
Hızlı Okuma Kursları
Hızlı Okuma, uygulamada yüzyıllardır var olmasına rağmen sistemli hale getirilmesi ve eğitiminin yapılması çok yeni bir durumdur. 1950'li yıllarda gözetleme kulesi görevlilerinin ve pilotların gözlerini çevik görmeye alıştırmak maksadıyla ‘takistoskop’ adını verdiğimiz bir cihaz yapıldı. Bu cihaz gözün çevikliğini geliştiren basit bir mekanizmaya sahipti. Merceği saniyenin 25’te, 50’de ve 100’de biri hızla açılıp kapanan bu araçla, pilot ve gözcülerin görme çevikliklerinin artırılabildiği tespit edildi. Daha sonra bu durumun eğitime aktarılabileceği düşünüldü ve böylelikle Hızlı Okuma Teknikleri ortaya çıktı.Türkiye'de Hızlı Okuma 42 yıldır var; ancak uzun bir dönem insanların çok fazla dikkatini çekmemiştir. 1998-1999 eğitim öğretim yılından itibaren MEB tarafından ders olarak okutulmaya başlanmış olup eğitmen yetersizliğinden dolay
Hızlı Okuma Dersleri Antalya
Hızlı okuma denildiğinde, bir dakikada okunan sözcük sayısının fazlalığı düşünülmektedir. Oysaki bu düşünce yanlıştır. Hızlı okuma eğitimi aynı zamanda etkili okuma eğitimidir. Hızlı okuma işleminde hız önemli bir etmendir. Okunan yazıyı bellekte koruma yeteneği yoksa ışık hızını aşan bir okuma bile yarar sağlamayacaktır. Yani okunan hız kadar okuduğunu anlamada o kadar önemlidir. Hızlı okuyanlarda beyin bütün enerjisini okumaya harcadığından başka şeyler düşünmeye fırsat bulamaz ve bu sayede okuma verimi de artar. Okuduğumuzu daha iyi anlar okurken farklı şeyler düşünmeye fırsat bulamayız ve okurken hayal kurmak gibi kötü alışkanlıklardan uzak dururuz okumaya adapte oluruz. Beynimiz dakikada 500-600 kelimelik bir bilgiyi algılayabilecek anlayıp değerlendirebilecek bir yapıya sahiptir. Eğer dakik
Hızlı Okuma Merkezi Antalya
Öğrenim hayatımızda, uğraşı alanlarımızda ve zevk için okumada, okumanın amacı zihnin yetenek ve gücünü, kuvvetli fikir ve düşüncelere karşı kullanmak suretiyle geliştirmektir. Sürekli ve düzenli bir okuma uygulaması ile değişik fikirleri yargılama, bunlar üzerinde kurulmuş mantık ve muhakemeyi tespit etmede yetenekler kazandırmış olacaktır. Dünyaya bakışımızı okumayla genişletiriz, bilgilerimizi tabiattaki güzelliklerin inceliğini, düşünce çabukluğunu okumayla arttırırız. Kültürlü bir insan olmanın en etkili yolu okumaktır .Bireyleri gerçek anlamda okuyan toplumlar, ileri uygar toplum olurlar. İnsanlar bilgilerin %80 ini okuyarak elde ediyorlar. İnsan zihni bir intiba deposudur. Bu depo eğitim,öğretim, okuma, gözlem, düşünme ve hayal kurma ile doludur. Bilgi edinmenin üç temel yolu vardır;• Söz v